E savjetovanje o razvoju volonterstva – uključite se!

NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. GODINE

Opis savjetovanja: Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine (u daljnjem tekstu: Program) donosi se u svrhu poticanja i podržavanja volonterstva kao važnog elementa razvoja ukupnog socijalnog kapitala temeljenog na društvu koje vrednuje doprinos volontiranja i otvara jednake mogućnosti za sudjelovanje svih građana na načelima dobrovoljnosti, inkluzivnosti i aktivizma.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.6.2020.