Kako volontiranje utječe na društvenu uključenost?

Pred vama je pregled postojećih EU i nacionalnih javnih politika i praksi koje podržavaju uključivanje mladih u nepovoljnom položaju kroz volontiranje. Ovo Izvješće o istraživanju nastalo je kao jedan od rezultata projekta „Making it Matter“, koji se provodi u okviru Erasmus + programa, a provode ga Volonterski centar Osijek u partnerstvu s organizacijama iz 5 zemalja: Danske, Irske, Slovenije, Belgije i Njemačke.Za sveobuhvatni pristup temi, korištena je sljedeća metodologija: analiza postojećih javnih politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini; istraživanje stavova i postojeće prakse organizacija koje uključuju volontere kroz 413 online upitnika i intervjua s 11 mladih volontera u nepovoljnom položaju te 9 koordinatora volontera.

Koliko je važno inkluzivno volontiranje?

Trebaju li inkluzivni volonterski programi biti prepoznati i podržani kao važan dio socijalnih politika?

Koje su postojeće javne politike i okviri kojima se uređuje inkluzivno volontiranje?

Koje su dobrobiti uključivanja mladih u nepovoljnom položaju u inkluzivne volonterske programe?

S kojim izazovima se susreću organizacije civilnoga društva?

Koja je uloga volonterskih centara i organizacija koje se bave razvojem volonterstva?

Koje skupine mladih se smatra teže uključivima u inkluzivne volonterske programe?

Odgovore na ova i sva ostala pitanja možete pronaći u sažetku istraživanja.

Hrvatski centar za razvoj volonterstva