O volonterstvu

POPIS VOLONTERSKIH CENTARA U REPUBLICI HRVATSKOJ

VOLONTERSKI CENTAR
Udruga za razvoj civilnog društva SMART
Udruga „Mi“
Volonterski centar Zagreb
Volonterski centar Osijek


SREDIŠNJA HRVATSKA

Zaklada Sandra Stojić
Volonterski ured Međimurja (ACT Grupa)
Centar za mladež Zaprešić
Volonterski centar Sisak (ALD Sisak)
Orkas – Udruga mladih Feniks
Volonterski centar VolontirAJMO (Mreža udruga Zagor)
Volonterski centar „Link“ (Udruga Glas mladih Križevci)
Volonterski centar Petrinja (Udruga IKS)


ZAPADNA HRVATSKA

Udruga za mlade Alfa Albona
DND Gospić
Volonterski centar Istra
Volonterski centar Karlovac VolonterKA (Carpe diem)
Volonterski centar Kupa (LAG Vallis Colapis)

JUŽNA HRVATSKA
Volonterski centar „Pozitiva“ (Mladi u EU)
Volonterski centar Zadar
Volonterski centar Dobra (Udruga Dobra)
Volonterski centar Dubrovnik (Udruga Bonsai)
Lokalni volonterski centar Sinj (Udruga Srma)


ISTOČNA HRVATSKA

Udruga Oppidum
Mirovna grupa „Oaza“
Volonterski centar Vukovar (PRONI Centar)
Volonterski centar Slavonski Brod
Lokalni volonterski centar Zvono (Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“)
Volonterski centar Vukovarsko-srijemske županije