Uloga volontera na putu oporavka

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) organizira virtualne Dane civilnog društva 2021, od 1. do 5. ožujka, s naglaskom na održivom oporavku za budućnost europskih građana.

U okviru Dana planirana je radionica posvećena ulozi volontera na putu oporavka, koja će se održati 4. ožujka, od 16 – 18 sati.

Pratite uživo – webstream i snimke bit će dostupni na poveznici: 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2021-fully-online/webstream-recordings

Za više informacija o događanju:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2021-fully-online