Istraživanje o iskustvima volontiranja na potresom pogođenom području

Dkolektiv – organizacija za društveni razvoj u okviru projekta „RADIUS V“ provodi istraživanje o iskustvima volontiranja u krizi nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije.

Kroz istraživanja se želi dodatno približiti fenomen volontiranja u kriznoj situaciji, a posebice ispitati osobna iskustva, doživljaje i stavove volontera i volonterki koji su sudjelovali i koji i sada sudjeluju u pružanju pomoći nakon razornih potresa u području Sisačko-moslavačke županije.

Istraživanje se provodi putem upitnika koji je dostupan na sljedećoj poveznici do 23. srpnja 2021. godine: https://radiusv.limequery.com/649278?lang=hr

Sve detalje možete naći u pozivu u privitku: