Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu

Na 49. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 18. ožujka 2021., prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o volonterstvu je njegovo usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva te otklanjanje postojećih prepreka vezanih uz primjenu trenutno važećeg Zakona. Nadalje, olakšava se primjena Zakona organizatorima volontiranja, unaprjeđuje se efikasnost budućih saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, stvara povoljnije okruženje za volontiranje te doprinosi povećanje stupnja aktivnog sudjelovanja građana u društvu. S obzirom na to da je volonterstvo područje koje se brzo razvija, trenutno važeći Zakon o volonterstvu u pojedinim dijelovima otežava provedbu novih inicijativa u volontiranju.

Zakonom o volonterstvu uređuju se temeljna načela volontiranja, uvjeti, prava i dužnosti volontera i organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, dodjela Državne nagrade za volontiranje te druga pitanja vezana uz volonterstvo.

* Tekst preuzet s https://mrosp.gov.hr/vijesti/na-49-sjednici-vlade-rh-prihvacen-nacrt-prijedloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-volonterstvu/12298