Mogućnost e-učenja za volontiranje u području humanitarne pomoći

Od 2022. godine Europske snage solidarnosti otvaraju se prema svijetu i nude nove prekogranične volonterske aktivnosti kao potporu operacijama humanitarne pomoći u trećim zemljama.

Ovi su projekti izvrsna prilika da se uključite kao aktivan građanin, pokažete solidarnost s ljudima u zemljama izvan EU-a, koji su se suočili s humanitarnim katastrofama ili trebaju povećati svoju spremnost na moguće katastrofe u budućnosti, stječete nove vještine, učite o drugim kulturama i načinima života.

Više informacija potražite na Europskom portalu za mlade: https://youth.europa.eu/news/e-learning-humanitarian-aid-volunteering-now-open_hr