Poziv na edukaciju o upravljanju volonterima

Centar za održivi razvoj (COR) organizira edukaciju o upravljanju volonterima za organizatore volontiranja s područja Dalmacije 10. i  11. prosinca 2021. godine, od 10 – 18 sati, u Imotskom.

Edukacija je namijenjena školama, organizacijama civilnog društva i drugim organizatorima volontiranja. Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, a na kraju edukacije sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju (uz uvjet da budu prisutni 80% vremena na edukaciji). Prijaviti se možete isključivo putem e-maila na: cor.dalmacija@gmail.com, do utorka, 7. prosinca 2021. godine. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, e-mail, naziv i kontakte organizatora volontiranja kojeg predstavljate. Prilikom odabira sudionika prednost će imati prijavitelji koji su ranije uputili svoju prijavu. COR će sve prijavljene obavijestiti o rezultatima na e-adresu navedenu u prijavnici, a odabrane kandidate i kandidatkinje obavijestit će o lokaciji održavanja edukacije s ostalim praktičnim informacijama. Za vrijeme edukacije sudionici su dužni pridržavati se epidemioloških mjera koje budu na snazi.   

Edukacija o upravljanju volonterima dio je projekta lokalnog volonterskog centra „Volontiram – činim svoj svijet boljim“, koji se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Imotski, Osnovnom školom “Josip Vergilij Perić” Imotski, Osnovnom školom „Ivan Leko“ Proložac, Udrugom mladih „KUM“ Proložac, općinama Proložac, Podbablje i Runovići, u suradnji s Volonterskim centrom Split, Udruga mladih „Mladi u EU“ i ostalim imotskim školama, a uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.