Poziv na edukaciju za volontere i volonterke:„Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“

Ženska soba u suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima organizira dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“  dana 15. i 16. studenog 2021. godine, u Zagrebu.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Svim sudionicima edukacije osigurani su putni troškovi, radni materijali, osvježenje i ručak.

Službeni poziv sa svim informacijama oko edukacije i načina prijave za sudjelovanje: