Predstavnicima volonterskih centara

IAVE (International Association for Volunteer Effort), međunarodna organizacija koja postoji za promicanje, jačanje i slavljenje razvoja volontiranja širom svijeta, organizira seriju webinara koji počinju početkom veljače.

Više o događajima koje organizira IAVE i načinima prijave možete naći:  

https://www.iave.org/events/