Sudjelujte u anketnom upitniku o vrijednostima volonterstva

Dkolektiv u sklopu projekta ”Radius V” provodi istraživanje o volontiranju mladih i percepciji povezanosti volontiranja s društvenim vrijednostima. DKolektiv je organizacija za društveni razvoj iz Osijeka, a istraživanje provodi u suradnji s istraživačkim timom kojeg čine izv. prof. dr. sc. Željka Tonković, izv. prof. dr. sc. Sven Marcelić te izv. prof. dr. sc. Krešimir Krolo.

Navedeni projekt je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH. Dkolektiv poziva sve zainteresirane da pristupe upitiniku i time doprinesu rezultatima istiraživanja i samoj provedbi ovog projekta.

Pristupiti upitniku moguće je preko sljedećeg linka: https://limesurvey.srce.hr/918259?lang=hr

Sudjelovanje u upitniku je dobrovoljno i izneseni podaci su u potpunosti anonimni. Ispunjavanje traje oko 20 minuta. Mladi od 15-30 godina, sudjelujte!