Tražimo volontere i volonterke

U okviru projekta “Dijalogom do hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ Centar za održivi razvoj organizira radionicu “Zagovaračke aktivnosti OCD-a za provedbu izrađenih smjernica javnih politika” i “Konferenciju o rezultatima provedenih analiza društvenog utjecaja intervencija”. Oba događanja održat će se u četvrtak, 31. kolovoza 2023. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Imotski, Ulica Ante Starčevića 7, u Imotskom.

Predviđeni početak radionice je u 10, a konferencije u 12 sati.

Radionica je usmjerena jačanju kapaciteta OCD-a za proces (javnog) zagovaranja, a cilj konferencije je upoznati sudionike s rezultatima projekta “Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo” te predstaviti udrugu osnovanu u sklopu projekta pod nazivom „Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo“ kako bi potaknuli zainteresirane sudionike da se učlane u nju. Hrvatska mreža za društveno poduzetništvo trenutno broji preko 100 članova.

Na Konferenciji ćemo se posebno osvrnuti na društveni utjecaj predloženih intervencija, odnosno smjernica za razvoj društvenog poduzetništva koje su izrađene u okviru projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“, a sve kako bi se na temelju znanosti ponudila rješenja za razvoj društvenog poduzetništva u demokratskom dijalogu svih dionika.

Konferenciju i radionicu organiziramo u okviru projekta „Dijalogom do Hrvatske mreže za društveno poduzetništvo“ (kodni broj UP.04.2.1.06.v0054), koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Centar za ruralni razvoj CERURA HR, a Centar za održivi razvoj iz Imotskog je jedan od partnera na projektu. Razdoblje provedbe projekta je od 31.10.2020. do 31.10.2023. godine. O projektu i projektnim aktivnostima više informacija potražite na mrežnoj stranici projekta: 

https://www.socialbiz.cerura.hr.

Molimo sve potencijalne volontere i volonterke koji žele pomoći u organizaciji događaja da se jave na e-adresu cor.dalmacija@gmail.com

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za ruralni razvoj CERURA HR.