Upitnik za organizatore volontiranja: Vrijednosno orijentirano volontiranje mladih

Hrvatski centar za razvoj volonterstva poziva organizatore volontiranja na sudjelovanje u istraživanju o vrijednosno orijentiranom volontiranju mladih.

Ovim istraživanjem žele saznati jesu li volonterski programi u zemljama Europske unije u relaciji s vrijednostima poput inkluzije, različitosti, tolerancije, solidarnosti i ostalih Europskih vrijednosti, ali isto tako žele mapirati probleme i moguća rješenja za povećavanje kvalitete volonterskih programa u kontekstu vrijednosno orijentiranog volontiranja, a sa svrhom kapacitiranja organizacija koje uključuju mlade volontere u svoje aktivnosti.

Vaše sudjelovanje je u potpunosti dobrovoljno. Vaši odgovori poslužit će za izradu publikacije i kurikuluma vezanih uz vrijednosno orijentirano volontiranje mladih.

Istraživanje se provodi putem upitnika za čije je ispunjavanje u prosjeku potrebno izdvojiti oko 10 minuta.

Upitnik je namijenjen organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere, s naglaskom na mlade volontere (15-30 godina), a možete ga pronaći na POVEZNICI.

Istraživanje provodi Hrvatski centar za razvoj volonterstva u suradnji s partnerskim organizacijama iz Italije i Portugala u okviru Erasmus+ projekta “VIV – Volontiranje inspirirano vrijednostima”. Nositelj projekta je Centro Servizi Padova Solidale (Italija), a partneri su Hrvatski centar za razvoj volonterstva te Associacao Mais Cidadania (Portugal).