Volontiraj u parkovima Hrvatske

U sklopu Projekta integracije u Natura 2000, a potaknuti brojnim upitima za volontiranje u pojedinim parkovima tijekom ovih godina, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je krenulo u osmišljavanje konkretnih programa volontiranja koji se mogu pronaći na poveznici:

http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volonterski-programi-u-parkovima-hrvatske/

Od ponuđenih volonterskih programa koji se nude u 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, izdvajamo Nacionalni park Mljet koji nudi 4 programa:

http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volonterski-programi-u-parkovima-hrvatske/?park-filter=mljet .


1. Graditelj planinarskih putova

http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/np-mljet-graditelj-planinarskih-putova

U sklopu ovog volonterskog programa je i markiranje planinarskih staza, pa ukoliko ima zainteresiranih planinarskih društava koja imaju i markacističke sekcije, mogu u prijavi navesti da bi markirali.

2. Čistač mljetskih uvala 

http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/np-mljet-cistac-mljetskih-uvala

3. Istraživač mišljenja

http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/np-mljet-istrazivac-misljenja

4.Foto amater

http://volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/volontiraj/foto-amater/

Ispunite prijave i rezervirajte termin.

Kontakt: Damjan Aljinović, koordinator volontera u Nacionalnom parku Mljet:

damjan.aljinovic@np-mljet.hr]