Volontiranje ispunjeno vrijednostima

Hrvatski centar za razvoj volonterstva organizira međunarodnu konferenciju
Volontiranje ispunjeno vrijednostima 5. lipnja, u Zagrebu.
Cilj konferencije je podići svijest o utjecaju volonterskih programa u kontekstu poticanja
inkluzije, raznolikosti, tolerancije, solidarnosti i europskih vrijednosti, motivirati sudionike
na kreiranje volonterskih programa temeljenih na vrijednostima te potaknuti donositelje
odluka da podrže razvoj volonterskih programa kroz nacionalne strategije i politike.
Konferencija je namijenjena svim predstavnicima lokalnih i regionalnih volonterskih
centara, organizatorima volontiranja, volonterima, osobama koje rade s mladima te
donositeljima odluka i predstavnicima akademske zajednice koji se u svojem radu bave
temom razvoja volonterstva.

Više informacija i prijavnicu potražite na: https://www.docdroid.net/13wjvoY/poziv-na-konferenciju-volunteering-inspired-by-values-pdf#page=2