Prijavite se,
volontirajte i
učinite svoj
svijet boljim!

U Imotskom je u okviru projekta “Volontiram, činim svoj svijet boljim” pokrenut Lokalni volonterski centar kao mjesta susreta potencijalnih volontera i organizatora volontiranja, mjesto razvijanja ideja, traženja i dobivanja potpore. Različitim edukacijama i volonterskim akcijama potičemo građane na uključivanje i (su)djelovanje, te tako pridonosimo kvaliteti života u lokalnoj zajednici.

Prijave zaprimamo putem Google obrazaca ili na e mail Centra za održivi razvoj i lokalnog volonterskog centra:

E mail:

cor.dalmacija@gmail.com

info@volonteri-im.eu

Projekt “Volontiram, činim svoj svijet boljim” Centar za održivi razvoj provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i u partnerstvu s Kulturnom udrugom mladih „K.U.M. Proložac“ te općinama Proložac, Runovići i Podbablje.

Prijava volontera

Prijava za organizatore volontiranja